Hà Nội rà soát các hồ sơ mời thầu vệ sinh môi trường

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2713/UBND-TNMT về việc bảo đảm công tác vệ sinh môi trường và thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các quận, huyện, thị xã… khẩn trương thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở đó, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cũng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành triển khai nhiệm vụ này trên địa bàn theo phân cấp quản lý và hoàn thành trước ngày 15/9/2023.

Đáng chú ý, để bảo đảm công tác đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường hiệu quả, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát, nghiên cứu hồ sơ mời thầu các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường tại các quận, huyện, thị xã.

Các đơn vị xây dựng tiêu chí đấu thầu, bảo đảm khi triển khai đấu thầu sẽ lựa chọn được nhà thầu chuyên nghiệp, có đủ năng lực, uy tín và có khả năng thực hiện tốt các nội dung hợp đồng khi trúng thầu…

Theo VnMedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999