Hà Nội đặt mục tiêu tỷ lệ đất dành cho giao thông tăng từ 0,25-0,3%

UBND thành phố Hà Nội phấn đấu tỷ lệ đất dành cho giao thông so với đất xây dựng đô thị tăng từ 0,25-0,3%; trong khi tổng diện tích đất dành cho giao thông năm 2023 đạt 10,65% đất xây dựng đô thị.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 25/7 về việc thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm liên quan đến “Hệ thống hạ tầng giao thông chưa đồng bộ; tình trạng ùn tắc giao thông còn xảy ra ở một số nơi” được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2022 của Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo UBND thành phố.

Kế hoạch nhằm phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện đối với các đơn vị trên nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể UBND Thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế.

UBND thành phố đặt mục tiêu tỷ lệ đất dành cho giao thông so với đất xây dựng đô thị tăng từ 0,25-0,3% (tổng diện tích đất dành cho giao thông năm 2023 đạt 10,65% đất xây dựng đô thị).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Phấn đấu hàng năm giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương), phấn đấu không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Vận tải hành khách công cộng đảm bảo chất lượng, phục vụ hiệu quả; phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ đảm nhận vận tải hành khách công cộng năm 2023 đạt 21,5-23%.

Hằng năm xử lý từ 8 điểm đến 10 điểm thường xuyên ùn, tắc giao thông, hạn chế phát sinh mới các điểm ùn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút xóa bỏ kịp thời các điểm đen về tai nạn giao thông.

Nhiệm vụ trọng tâm của thành phố là xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn. Đồng thời, lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải. Quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện quy hoạch, bảo đảm việc xây dựng mới hoặc chỉnh trang các khu công nghiệp, khu đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện… phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa xử lý hoạt động lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái phép gây cản trở giao thông nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; phối hợp với Bộ, ngành hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện thân thiện với môi trường.

Tái cơ cấu vận tải nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh gắn với hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn Thành phố.

Về giải pháp, thành phố Hà Nội xây dựng cơ chế chính sách và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải. Chủ động tích cực rà soát để kịp thời đề xuất với UBND Thành phố xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho phù hợp với tình hình thực tế, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố.

Rà soát xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch và kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hà Nội phù hợp với thực tiễn và điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thủ đô gắn với quy hoạch giao thông vận tải của cả nước và vùng Thủ đô.

Huy động mọi nguồn lực, đầu tư phát triển nhanh và đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch, đặc biệt là những công trình giao thông có vai trò giảm ùn tắc giao thông.

Theo baodansinh.vn

Scroll
0793678999
0793678999