Giáo dục mầm non sau 10 năm thực hiện đổi mới vẫn còn nhiều thách thức

Chiều 28/9, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh chủ trì phiên họp của Tiểu ban Giáo dục mầm non, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực để đánh giá 10 năm giáo dục mầm non thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

Phiên họp có sự tham gia của các Uỷ viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, các thành viên Tiểu ban Giáo dục mầm non và một số chuyên gia, nhà quản lý thuộc các cơ quan Trung ương và các địa phương, các trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành học mầm non.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo “Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW trong lĩnh vực giáo dục mầm non” trên cơ sở tổng hợp, đánh giá của Bộ GDĐT và báo cáo của các địa phương. Các đại biểu cho rằng, cần phải tập trung làm nổi bật kết quả mà giáo dục mầm non đã đạt được trong 10 năm qua theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW.

Bên cạnh cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong đổi mới giáo dục mầm non theo tinh thần của Nghị quyết 29. Theo các đại biểu, vấn đề cần tập trung trong kiến nghị đó là tìm giải pháp để thu hút, bồi dưỡng nâng cao đời sống của giáo viên mầm non.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá cao ý kiến góp ý của các Uỷ viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, các thành viên của Tiêu ban Giáo dục mầm non và các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục. 

Thứ trưởng nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn, song trong 10 năm qua giáo dục mầm non đã có những bước chuyển mình, đổi mới song hành cùng các bậc học khác để đóng góp vào thành quả đổi mới căn bản và toàn diện của hệ thống giáo dục quốc dân. Những thành quả là điểm nhấn của giáo dục mầm non được các đại biểu phân tích tại phiên họp sẽ được tiếp thu, làm rõ trong báo cáo tổng kết và và lan toả trong xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả, thành tựu thì khó khăn, hạn chế vẫn đang là thách thức mà giáo dục mầm non phải đối mặt. Thứ trưởng Ngô Thị Minh đề nghị phải phân tích rõ trong báo cáo tổng kết. Những thách thức này sẽ được nghiên cứu, tiếp tục tìm giải pháp trong thời gian tới.

Hiện tại, Bộ GDĐT đang tích cực tham mưu với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội những chính sách quan trọng nhằm đẩy mạnh đổi mới và phát triển giáo dục mầm non trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng đề nghị Tổ thư ký Tiểu ban Giáo dục mầm non, Vụ Giáo dục Mầm non phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổng hợp đầy đủ các ý kiến, xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá đúng thành quả của giáo dục mầm non sau 10 năm thực hiện đổi mới gíao dục và đào tạo để trình xin ý kiến lãnh đạo Bộ GDĐT trong thời gian sớm nhất.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999