Giá dầu tăng mạnh hơn 1.800 đồng/lít kể từ chiều nay

Kể từ 15h chiều nay (11/8), giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh đi lên. Trong đó, xăng E5RON92 cộng thêm 31 đồng/lít, lên 22.822 đồng/lít. Trong khi đó, các loại dầu lại tăng mạnh từ 1.137 đồng/lít –  1.813 đồng/lít (tùy từng loại).

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 01/8/2023 – 10/8/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: kho dự trữ nhiên liệu của Mỹ giảm mạnh và trong bối cảnh OPEC vẫn lạc quan về triển vọng nhu cầu dầu mỏ, việc gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyên của Ả Rập Xê Út và Nga cùng với những lo ngại về nguồn cung do khả năng xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine ở khu vực Biển Đen đe dọa các chuyến hàng dầu của Nga, lo ngại về nhiên liệu ở Trung Quốc…các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 01/8 đến 10/8 có biến động tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 01/8/2023 và kỳ điều hành ngày 11/8/2023 là: 99,636 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,053 USD/thùng, tương đương giảm 0,05% so với kỳ trước); 105,256 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,083 USD/thùng, tương đương giảm 0,08% so với kỳ trước); 113,864 USD/thùng dầu hỏa (tăng 7,839 USD/thùng, tương đương tăng 7,39% so với kỳ trước); 117,087 USD/thùng dầu điêzen (tăng 8,371 USD/thùng, tương đương tăng 7,70% so với kỳ trước); 548,366 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 47,114 USD/tấn, tương đương tăng 9,40% so với kỳ trước).

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định, không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và tiếp tục không chi Quỹ BOG đối 02 mặt hàng xăng, dừng chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu hỏa và dầu diesel, thực hiện chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu mazut. 

Theo đó, tiếp tục không chi Quỹ BOG đối với 02 mặt hàng xăng, dừng chi Quỹ BOG đối với 02 mặt hàng dầu hỏa (kỳ trước chi 300 đồng/lít) và dầu diesel (kỳ trước chi 400 đồng/lít), chi Quỹ BOG đối với dầu mazut ở mức 150 đồng/kg (kỳ trước không chi).

Sau khi thực hiện việc không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng tiếp tục được điều chỉnh tăng. Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 22.822 đồng/lít (tăng 31 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.171 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.993 đồng/lít (tăng 30 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Trong khi đó, giá dầu điều chỉnh tăng mạnh. Trong đó, dầu diêzen 0.05S không cao hơn 22.425 đồng/lít (tăng 1.813 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 21.889 đồng/lít (tăng 1.619 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.668 đồng/kg (tăng 1.137 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Scroll
0793678999
0793678999