Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước

Tính đến ngày 31/12/2022, cả nước có tổng diện tích tự nhiên là 33.134.482 ha, bao gồm: Diện tích nhóm đất nông nghiệp là 28.002.574 ha; Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 3.961.324 ha; Diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 1.170.584 ha.

đất đai

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân vừa ký ban hành Quyết định số 3048/QĐ-BTNMT Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2022.

 Theo đó, tính đến ngày 31/12/2022, cả nước có tổng diện tích tự nhiên là 33.134.482 ha, bao gồm:  Diện tích nhóm đất nông nghiệp là 28.002.574 ha; Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 3.961.324 ha; Diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 1.170.584 ha.

Theo Quyết định, số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2022 được sử dụng thống nhất trong cả nước.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: Chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.

Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2022 phải được thường xuyên kiểm tra, rà soát để cập nhật, chỉnh lý biến động vào kết quả thống kê đất đai năm 2023.

Việc thống kê diện tích đất đai được thực hiện và báo cáo trên phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai (TK-Online và TK-Desktop) của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999