Chính thức tăng lệ phí sát hạch GPLX từ hôm nay, ngày 1/8/2023

Mức thu lệ phí sát hạch giấy phép lái xe chính thức tăng từ ngày 1/8, trong đó có thêm một hạng mục mới cho người dự sát hạch lái xe ô tô.

Theo Thông tư số 37/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí sát hạch giấy phép lái xe (GPLX) đã tăng đều đối với tất cả các hạng xe máy và ô tô, tương đương mức tăng từ 10.000 – 50.000 đồng/lần.

Trong đó, phí thi giấy phép lái xe máy (gồm các phân hạng A1, A2, A3, A4) tăng với mức đều 20.000 đồng cho cả 2 phần thi lý thuyết và thực hành. Cụ thể, phí sát hạch lý thuyết hiện là 60.000 đồng/lần trong khi sát hạch thực hành là 70.000 đồng/lần.

Chi tiết mức tăng các loại phí sát hạch GPLX.

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng B1, B2, C, D, E, F), phí sát hạch lý thuyết hiện tăng lên mức 100.000 đồng/lần, sát hạch thực hành trong sa hình là 350.000 đồng/lần và sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng/lần.

Ngoài ra, Thông tư số 37/2023/TT-BTC đã bổ sung thêm mức phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, người dự thi sẽ phải nộp thêm 100.000 đồng/lần.

Bên cạnh đó, lệ phí cấp GPLX và chứng chỉ hoạt động trên các loại phương tiện cũng được điều chỉnh; theo đó, lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe quốc gia và quốc tế là 135.000 đồng/lần.

Người dự sát hạch lái xe ô tô sẽ có thêm phần thi mô phỏng trên máy tính.

Từ ngày 1/8, mức thu phí sát hạch GPLX mới sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn quốc, không phân biệt cơ quan thuộc trung ương hay địa phương quản lý. Người dự thi sát hạch GPLX cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch GPLX phần đó.

Theo VnMedia

Scroll
0793678999
0793678999