Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 2/2023

Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 2/2023

Hỗ trợ người trồng lúa không thấp hơn 50% kinh phí, giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, quy định mới về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài,... là một trong những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 2/2023.
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 2/2023

Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 2/2023

Hỗ trợ người trồng lúa không thấp hơn 50% kinh phí, giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, quy định mới về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài,... là một trong những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 2/2023.
Từ 1/1/2023 áp dụng quy trình giám định Bảo hiểm y tế mới

Từ 1/1/2023 áp dụng quy trình giám định Bảo hiểm y tế mới

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế (BHYT) mới, áp dụng từ ngày 1/1/2023, thay thế quy trình hiện nay.
Đông Nam Bộ GRDP đạt 380 triệu đồng vào năm 2030

Đông Nam Bộ GRDP đạt 380 triệu đồng vào năm 2030

Đông Nam Bộ GRDP đạt 380 triệu đồng vào năm 2030, tỷ lệ thất nghiệp duy trì dưới 3%... đó là yêu cầu cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 24-NQ/TW.
Luật Quản lý thuế: Sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Luật Quản lý thuế: Sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế vừa được việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022.
Loạt thủ tục hành chính về tài nguyên nước bị bãi bỏ

Loạt thủ tục hành chính về tài nguyên nước bị bãi bỏ

Loạt thủ tục hành chính về tài nguyên nước bị bãi bỏ theo Quyết định 2787/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

Phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1259/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Đến hết 2026, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước là 103.300 biên chế
Quảng Nam: Phê duyệt danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2023 và 6 tháng  năm 2024

Quảng Nam: Phê duyệt danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2023 và 6 tháng  năm 2024

Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương vừa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt theo Quyết định số 2769/QĐ-UBND, ngày 14/10/2022 cho toàn bộ năm 2023 và 6 tháng đâu năm năm 2024
Phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

Phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCT quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.
Chính sách mới có hiệu lực ngày 1/10: Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Chính sách mới có hiệu lực ngày 1/10: Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Nhiều Chính sách mới sẽ có hiệu lực ngày đầu tiên của tháng 10, tác động trực tiếp đến đời sống an sinh của nhân dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp.
Sửa Luật Đất đai: Tuyệt đối tránh hợp thức hóa các vi phạm

Sửa Luật Đất đai: Tuyệt đối tránh hợp thức hóa các vi phạm

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc sửa đổi, bổ sung các quy định trong Luật Đất đai là để khắc phục các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn nhưng phải đảm bảo tính tổng thể, chiến lược lâu dài và tuyệt đối tránh hợp thức hóa các vi phạm hiện nay
Nghị định số 68/2022/NĐ-CP Cơ cấu tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng thêm 4 đơn vị

Nghị định số 68/2022/NĐ-CP Cơ cấu tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng thêm 4 đơn vị

Nghị định số 68/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa được Phú Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành ngày 22/9/2022. Về cơ cấu tổ chức tăng 4 đơn vị, và tăng thêm 1 nhiệm vụ so với Nghị định số 36/2017/NĐ-CP.
Kinh doanh hàng không dân dụng nhiều điểm mới sửa đổi tại Nghị định 64/2022/NĐ-CP

Kinh doanh hàng không dân dụng nhiều điểm mới sửa đổi tại Nghị định 64/2022/NĐ-CP

Nghị định 64/2022/NĐ-CP được Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Văn Thành ký ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động về kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng
Quy định mới nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Quy định mới nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 63/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
Loạt chính sách mới tác động đến thị trường bất động sản

Loạt chính sách mới tác động đến thị trường bất động sản

Nhiều chính sách mới ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường kinh doanh bất động sản được đề cập trong Nghị quyết 18-NQ/TW tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Quy định mới mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế công lập

Quy định mới mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế công lập

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BYT Quy định chi tiết hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế công lập. 
Nghị quyết mới về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025

Nghị quyết mới về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025

Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Văn Thành ban hành nghị quyết mới về dự án cao tốc Bắc - Nam, nghị quyết số 119/NQ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025
Cải tạo xe limousine để vận chuyển hành khách sẽ bị cấm từ 1/9

Cải tạo xe limousine để vận chuyển hành khách sẽ bị cấm từ 1/9

Cải tạo xe limousine để vận chuyển hành khách sẽ bị cấm là 1 trong nhiều điểm mới mang tính siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải quy định tại Nghị định 47/2022/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực từ ngày mai (01/9).
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 9/2022

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 9/2022

Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 9/2022. Nổi bật trong tháng 9 này là các nhóm chính sách mới về An sinh xã hội, về Đầu tư và về Kinh doanh vận tải