Loạt chính sách mới tác động đến thị trường bất động sản

Thứ hai, 12/09/2022 | 14:23

Nhiều chính sách mới ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường kinh doanh bất động sản được đề cập trong Nghị quyết 18-NQ/TW tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Bãi bỏ khung giá đất

Bãi bỏ khung giá đất, và sẽ xác định giá đất định giá theo thị trường là nội dung được đề cập trong Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương

Theo nội dung nghị quyết, các phương pháp định giá quyền sử dụng đất vẫn còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế. Giá đất được xác định thường thấp hơn nhiều so với giá đất trên thị trường. Những chính sách hiện nay cũng chưa xử lý triệt để tình trạng chênh lệch giá đất giáp ranh giữa các địa phương.

Do đó, Nghị quyết 18-NQ/TW đặt ra giải pháp đáng chú ý là bỏ khung giá đất, xây dựng cơ chế và phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường.

Trung ương sẽ xây dựng tiêu chí và quy trình kiểm tra để giám sát các địa phương trong việc xây dựng bảng giá đất. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là đơn vị quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất.

Đánh thuế cao với người sở hữu nhiều đất, nhà ở

Về nội dung đánh thuế cao với người sở hữu nhiều bất động sản, nhà đất Nghị quyết 18-NQ/TW đề cập là chính sách mới nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai, Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra giải pháp là quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.

Tuy nhiên, Nghị quyết 18-NQ/TW cũng đề cập: Các đối tượng hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình người có công với cách mạng và các địa phương được quy hoạch sản xuất nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ các loại rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng…cần có chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư;

chinh-sach-moi
Loạt chính sách mới tác động đến thị trường bất động sản

Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất

Cũng theo Nghị quyết 18-NQ/TW, việc thu hồi đất phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo chỉ được thu hồi đất của người dân sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt. Trường hợp phải bố trí tái định cư thì trước khi thu hồi buộc phải hoàn thành việc bố trí tái định cư cho người dân.

Nghị quyết 18-NQ/TW cũng đề ra nhiệm vụ là phải có quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sau khi thu hồi đất để người dân có đất bị thu hồi có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Ngoài ra, cũng cần quy định một cách cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể trong việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

 Mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Nhằm tạo điều kiện cho người đân đang sở hữu đất nông nghiệp có thể chủ động chuyển đổi mô hình, mục đích sử dụng đất nông nghiệp tránh lãng phí, thoái hóa, suy giảm chất lượng đất. Do đó, Ban chấp hành Trung Ương đã đề ra giải pháp hoàn thiện cớ chế mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng, địa phương, với việc chuyển đổi nghề, việc làm, lao động ở nông thôn.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 18-NQ/TW cũng đề cập đến việc xây dựng quy định về ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp. Có chính sách phù hợp để ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất, cùng với các cơ chế hiệu quả để ngăn chặn người dân chuyển nhượng sau khi được giao đất.

Chủ đầu tư dự án bất động sản phải công khai giấy tờ pháp lý dự án

Theo Điều 18, Nghị định 44/2022/NĐ-CP, chủ đầu tư dự án bất động sản phải cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản. Theo đó, chủ đầu tư cần công khai các dữ liệu sau:

Cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản và sản phẩm bất động sản đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo theo Biểu mẫu số 10.

Theo đó, chủ đầu tư cần công khai các dữ liệu sau: Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án: Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng phải cung cấp thông tin, dữ liệu theo Biểu mẫu số 11; Chủ đầu tư chuyển nhượng phải điều chỉnh, sửa đổi lại thông tin, dữ liệu về dự án; Kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động của dự án trong kỳ báo cáo theo Biểu mẫu số 12.

Phân lô, bán nền bị siết về hạ tầng

Việc ngăn chặn phân lô,bán nền tại khu vực thiếu cơ sở hạ tầng không phải là chính sách mới. Tuy nhiên, chính sách này được quy định khá chi tiết tại Chỉ thị 13/CT-TTg ban hành ngày 29/8/2022. Chỉ thị 13/CT-TTg đề ra rất nhiều giải pháp.

Cụ thể, Chỉ thị nêu rõ, yêu cầu UBND các tỉnh phải ngan chặn việc phân lô, bán nền tại các khu vực chưa được phép đầu tư. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản; chấn chỉnh hành vi mua bán trao tay, “thổi giá” gây nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản, nhằm ổn định và minh bạch hóa thị trường bất động sản.

Việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trách nhiệm thuộc về UBND các tỉnh. Cụ thể, Rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, dành quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở, khu đô thị và đảm bảo nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn;

Rà soát đối tượng, lập và công bố Danh mục các Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ được vay gói hỗ trợ lãi suất 2% thông qua hệ thống ngân hàng thương mại…

Châu Nhi
Từ khóa: chính sách mới Bất động sản
Theo vnmedia.vn Copy
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 2/2023

Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 2/2023

Hỗ trợ người trồng lúa không thấp hơn 50% kinh phí, giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, quy định mới về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài,... là một trong những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 2/2023.
Từ 1/1/2023 áp dụng quy trình giám định Bảo hiểm y tế mới

Từ 1/1/2023 áp dụng quy trình giám định Bảo hiểm y tế mới

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế (BHYT) mới, áp dụng từ ngày 1/1/2023, thay thế quy trình hiện nay.
Đông Nam Bộ GRDP đạt 380 triệu đồng vào năm 2030

Đông Nam Bộ GRDP đạt 380 triệu đồng vào năm 2030

Đông Nam Bộ GRDP đạt 380 triệu đồng vào năm 2030, tỷ lệ thất nghiệp duy trì dưới 3%... đó là yêu cầu cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 24-NQ/TW.
Luật Quản lý thuế: Sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Luật Quản lý thuế: Sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế vừa được việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022.