Cảnh báo đường link thu thập thông tin học sinh bất hợp pháp

Sở GD-ĐT TP.HCM cảnh báo các đơn vị trực thuộc, phụ huynh và học sinh về một đường link mạo nhận việc “khảo sát” để thu thập thông tin học sinh bất hợp pháp.

Theo Sở GD-ĐT, Sở không có chủ trương về việc này. Đây là đường link thu thập thông tin bất hợp pháp nên chúng tôi đã thông tin đến phòng giáo dục và đào tạo, gửi đến các trường để phụ huynh nắm thông tin.

Trước đó, một đường link “khảo sát” phụ huynh có con học tiếng Anh tích hợp được gửi đến nhiều phụ huynh, yêu cầu cung cấp thông tin: Con bạn đang học trường nào? Trường con bạn đang học ở quận nào?…

Sở GD-ĐT TP.HCM đã gửi cảnh báo đến các phòng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, TP Thủ Đức về một đường link thu thập thông tin học sinh bất hợp pháp.

Sở GD-ĐT TP.HCM đã gửi cảnh báo đến các phòng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, TP Thủ Đức về một đường link thu thập thông tin học sinh bất hợp pháp.

Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, thực hiện nghiêm những nội dung: Tuyệt đối không công bố dữ liệu cá nhân của người học, người lao động tại đơn vị dưới dạng danh sách file (word, excel, ảnh chụp, PDF…) thông tin chi tiết khi chưa có sự đồng ý của cá nhân đó trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử… Đồng thời, rà soát, gỡ bỏ các file thông tin dữ liệu cá nhân đã công bố trước đó. 

Các đơn vị liên quan cũng phải ban hành quy chế về quản lý, bảo mật dữ liệu cá nhân theo quy định; phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách giám sát, chịu trách nhiệm về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bên cạnh đó, Sở  khuyến khích các đơn vị sử dụng hệ thống, phần mềm có sẵn hoặc tự xây dựng hệ thống để phục vụ tra cứu thông tin đối với từng dữ liệu cá nhân cần công bố (kết quả khảo sát, thi, tuyển sinh…) trên mạng.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD-ĐT và trước pháp luật về các trường hợp vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tại đơn vị.

Theo baodansinh.vn

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999