Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long trả lời kiến nghị của cử tri về bồi hoàn khi thu hồi đất

Những bất cập do cử tri phản ánh diễn ra trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương, do vậy, Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long kiểm tra làm rõ và trả lời cử tri theo quy định…

Gửi kiến nghị đến Bộ TN&MT, cử tri tỉnh Vĩnh Long cho biết: Luật đất đai 2023 hạn chế trong xây dựng nhà ở liền kề, như tình trạng hiện nay người dân tự xây dựng không chừa lối đi chung, gây khó khăn cho những hộ sống khu vực bên trong.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị xem xét sửa đổi Luật Đất đai cần quan tâm đến việc bồi hoàn đất sau khi thu hồi đất làm các công trình công cộng ở địa phương. Theo cử tri tỉnh Vĩnh Long, hiện nay việc hỗ trợ bồi hoàn chỉ được thực hiện ở các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, còn các tuyến đường hương lộ, đường liên xã thì không được hỗ trợ bồi hoàn, chỉ hỗ trợ vật kiến trúc, hoa màu… như vậy chưa tạo được sự công bằng.

Khu hành chính tỉnh Vĩnh Long
Khu hành chính tỉnh Vĩnh Long

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Điều 171 của Luật Đất đai 2013 quy định: 1. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề; 2. Việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và phải thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 95 của Luật này.

Liên quan đến kiến nghị về “bồi hoàn đất sau khi thu hồi đất làm các công trình công cộng ở địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tại Điều 53 của Luật Đất đai 2013 quy định: Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định: Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013thì được bồi thường;

Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Đồng thời, việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, như vậy, về nguyên tắc, khi nhà nước thu hồi đất thì người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật. Các quy định nêu trên tiếp tục được kế thừa tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) báo cáo Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5.

“Tuy nhiên, những bất cập do cử tri phản ánh lại diễn ra trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương, do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh Vĩnh Long để kiểm tra làm rõ và trả lời cử tri theo quy định” – Văn bản trả lời của Bộ TN&MT nêu rõ.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999