Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh bảo hiểm

 Bộ Tài chính đã hoàn thành thanh tra tại 02 doanh nghiệp bảo hiểm là AIA và Dai-ichi, kiểm tra tại 02 doanh nghiệp bảo hiểm là Manulife và FWD. Dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 06 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ theo kế hoạch. 

Theo báo cáo về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 9 và Quý III/2023; kế hoạch triển khai chương trình công tác tháng 10 và Quý IV/2023 của Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm 9 tháng năm 2023 ước đạt 165,6 nghìn tỷ đồng, giảm 6,92% so với cùng kỳ năm 2022; tổng tài sản đạt 890,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7%; đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 746,7 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4%; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 57,1 nghìn tỷ đồng, tăng 30,2%.

Trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ Quý III/2023 do Bộ Tài chính vừa tổ chức, liên quan đến tiến độ thực hiện kết luận thanh tra tại 04 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ gồm Prudential, Sunlife, BIVD Metlife, MB Ageas, ông Doãn Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho hay, kết luận thanh tra của Bộ Tài chính tháng 6/2023 đã đưa ra 02 nhóm kiến nghị gồm kiến nghị về chuyên môn và kiến nghị về tài chính.

Đối với các kiến nghị về chuyên môn, nghiệp vụ bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã cử cán bộ trực tiếp giám sát, cùng các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đảm bảo việc thực hiện nghiêm các kiến nghị của thanh tra.

Đến nay, các doanh nghiệp bảo hiểm đã nghiêm túc thực hiện, đáp ứng cơ bản yêu cầu của kết luận thanh tra với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tham gia bảo hiểm và hạn chế tối đa sai sót xảy ra.

Đối với kiến nghị về xử lý tài chính, các doanh nghiệp bảo hiểm đang phối hợp với cơ quan thuế rà soát, điều chỉnh hạch toán và kê khai lại theo đúng quy định.

Về kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới, Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, theo kế hoạch, năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục thanh tra, kiểm tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm, đến nay, đã hoàn thành thanh tra tại 02 doanh nghiệp là Dai-ichi và AIA, hoàn thành kiểm tra tại 02 doanh nghiệp là Manulife và FWD.

Từ nay đến cuối năm 2023 sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra tại 06 doanh nghiệp bảo hiểm theo kế hoạch.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999