Bộ Tài chính thực hiện 52.920 cuộc thanh tra, kiểm tra trong 9 tháng

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 52.920 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 9 đầu năm, giá cả các mặt hàng tương đối ổn định. Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường để kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá các giải pháp nhằm đảm bảo kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, tạo dư địa điều hành giá, kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm.

Riêng các mặt hàng xăng dầu vẫn có xu hướng tăng giá; giá bình quân các mặt hàng xăng và dầu diesel thế giới bình quân tháng 9 (đến ngày 18/9/2023) tăng khoảng 4-5,5% so với bình quân của tháng 8 tùy từng mặt hàng.

Trên cơ sở biến động của giá xăng, dầu thế giới, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương theo dõi diễn biến thị trường thế giới để điều hành giá xăng, dầu trong nước phù hợp với tình hình thị trường thế giới. Lũy kế từ đầu năm đến nay (tính đến ngày 25/9/2023), đã thực hiện 25 kì điều hành giá các mặt hàng xăng dầu.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã tham gia ý kiến về cơ chế chính sách về giá và thẩm định giá theo đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương về phương án giá một sản phẩm, dịch vụ công nhà nước đặt hàng; thẩm định phương án giá mua, bán; chi phí nhập, chi xuất, bảo quản hàng hóa nông nghiệp thuộc danh mục hàng Dự trữ quốc gia và hàng hóa Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch.

Đồng thời, theo dõi việc kê khai giá đối với giá than, khí hoá lỏng, đường, phân bón, dịch vụ cảng biển, sách giáo khoa, thép, xi măng, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc vắc xin dùng cho gia súc gia cầm….

Liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, Bộ Tài chính cũng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 52.920 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 531.631 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và 844 hồ sơ kiểm tra sau thông quan; kiến nghị xử lý tài chính 61.551,16 tỷ đồng (trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp 17.977,12 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 39.671 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 3.902,97 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp NSNN trong kỳ 12,242,59 tỷ đồng.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999