Bộ GTVT: Cơ sở đào tạo lái xe được tự quyết định mức thu học phí

 Bộ GTVT cho biết, theo quy định hiện nay thì cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ xây dựng và quyết định mức thu học phí…

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Phú Thọ, Chương trình đào tạo lái xe theo quy định của Bộ Giao thông vận tải còn nhiều bất cập dẫn tới không thực hiện được trên thực tế, như: nghiệp vụ sửa chữa xe, cabin điện tử… Nếu triển khai đủ các nội dung này thì chi phí đào tạo sẽ tăng cao trong khi lại khống chế mức trần học phí, do vậy các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe rất khó khăn để thực hiện.

Cử tri đề nghị Bộ xem xét, nghiên cứu để có giải pháp phù hợp.

Phản hồi ý kiến của cử tri tỉnh Phú Thọ, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, ngày 31/3/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 388/QĐ-BGTVT điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải.

Trong đó, tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 388/QĐ-BGTVT đã giao cơ quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái (thời gian Bộ Giao thông Vận tải ban hành tháng 12/2023).

Theo đó, tại nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2017/TTBGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ, cơ quan soạn thảo đã thực hiện sửa đổi Chương trình đào tạo lái xe (trong đó đã nghiên cứu sửa đổi cả nội dung về lý thuyết và thực hành lái xe).

“Các nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri đã được Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu đưa vào dự thảo Thông tư và sẽ được lấy ý kiến rộng rãi, tổng hợp ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi ban hành.” – Bộ Giao thông Vận tải cho hay.

đào tạo sát hạch lái xe
Đào tạo sát hạch lái xe

Đối với kiến nghị của cử tri “chi phí đào tạo sẽ tăng cao trong khi lại khống chế mức trần học phí”, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tại khoản 4 Điều 2 Thông tư liên tịch số 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/5/2011 do liên Bộ Tài chính – Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ đã quy định về xây dựng mức thu học phí.

Cụ thể:

“Căn cứ vào các quy định về cơ sở vật chất đào tạo lái xe, chương trình đào tạo, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên do Bộ Giao thông vận tải ban hành và định mức về tiêu hao nhiên liệu do cơ sở đào tạo lái xe ban hành; chế độ chi tiêu tài chính hiện hành; các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ xây dựng và quyết định mức thu học phí cụ thể đối với từng hạng giấy phép lái xe chi tiết theo từng học phần báo cáo Bộ chủ quản hoặc cơ quan được ủy quyền (đối với cơ sở đào tạo lái xe trực thuộc các Bộ), báo cáo Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền (đối với cơ sở đào tạo lái xe thuộc địa phương, bao gồm cả các cơ sở ngoài công lập) để theo dõi.

Các cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về quyết định ban hành mức thu và quản lý học phí của đơn vị. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư này; trường hợp cơ sở đào tạo ban hành mức thu và thực hiện thu học phí không đúng quy định, thực hiện xử lý theo quy định.”

“Như vậy, theo quy định hiện nay thì cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ xây dựng và quyết định mức thu học phí; mức thu học phí lái xe đơn vị phải công khai cho người học biết trước khi ký hợp đồng đào tạo với người học.” – Bộ Giao thông Vận tải giải thích.

Theo VnMedia 

Scroll
0793678999
0793678999