Bấm phải biển số định danh không như ý thì đổi được không?

Trong quá trình bấm biển mới, chủ xe có thể nhận được các loại biển khác nhau nhưng vẫn phải chấp nhận theo đúng quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Câu hỏi: Bấm phải biển số định danh không như ý thì đổi được không?

Trả lời: Thông tư 24/2023 quy định, quy trình, thủ tục cấp biển số định danh xe ô tô, xe máy không thay đổi so với trước đây. Người dân vẫn làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ, đăng ký và cấp biển số tại các phòng CSGT.

Biển số định danh cá nhân sẽ theo chủ nhân cả đời và không thể thay đổi khi bấm phải biển xấu, không thể sang nhượng, mua bán. Đó chính là quy định quan trọng nhất của biển số định danh được áp dụng tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Theo VnMedia 

 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999